Kulturverket är en del av Umeå Kulturskola. Vårt uppdrag är att ta vara på barns och ungas kreativitet. Det gör vi genom att besöka skolor och arbeta tillsammans med elever i olika konst- och kulturprojekt.

På Kulturverket arbetar konstnärer med starkt intresse för pedagogik. Vi har anställda filmare, musiker och kompositörer, konstnärer, en animatör och illustratör. Dessutom arbetar vi i våra projekt med t ex författare, hiphop-artister, dansare, skådespelare och så vidare. Detta innebär alltså att elever möter utövande konstnärer och kulturarbetare i våra projekt.

Sedan starten av verksamheten 2006 har vi utarbetat två metoder med stöd av Arvsfonden. Båda metoderna används i våra pågående projekt, och utvecklas hela tiden, beroende på vad barnen vill och på vilka konstnärer som är involverade i projektet.

Barn säger åt proffsen vad de ska göra – är metoden som löper som en röd tråd genom vår verksamhet. Denna metod innebär att de ungas idéer, tankar och alster utvecklas i samarbete med äldre elever, studenter och ”proffsen”, det vill säga kulturinstitutioner och utövande konstnärer. Resultatet blir att eleverna är skapare av och delaktiga i professionella utställningar, föreställningar och konserter, men det är vuxna med erfarenhet, kunskaper och resurser som framför eller utför barnens idéer.

Forskning är väl ingen konst? – är vår metod som sammanför forskare med konstnärer och elever i klassrumsmiljö, där forskningen blir konst! Kulturverket bjuder in experter eller forskare som föreläser för elever i alla åldrar om sitt område. En diskussion pågår om vad forskningen egentligen innebär. När en förståelse skapats hos eleverna gör de konst av forskningen och sin uppfattning om forskningen, tillsammans med Kulturverkets konstnärer. På detta sätt arbetar vi aktivt med att utveckla estetiska lärprocesser i skolan. Metoden används kontinuerligt i många av våra projekt.

Vi är glada över att vårt arbete har varit så framgångsrikt och involverat så många barn i Umeå – och faktiskt även i andra delar av Sverige och utomlands! En av våra framgångsfaktorer är att vi kopplat de offentliga kulturinstitutionerna och ett flertal högskolor till våra projekt i skolan. På så sätt har vi sammanfört befintliga resurser och skapat möjligheter för oväntade möten. Men naturligtvis är det viktigt att inte fastna i gamla hjulspår, även om det handlar om breda och farbara hjulspår. Det gäller att hitta nya vägar för att hålla nyfikenheten och kreativiteten vid liv!

Kulturverkets framtid är därför helt beroende av vad barnen och de unga sätter fokus på. Vi kommer att fortsätta utveckla metoder för konstpedagogiskt arbete, och arbetar för att skapa möjligheter till kreativitet och konstnärlighet för skolans alla elever.

Vem vet vilken väg vi tar sen…