Om projektet

Ett inledande pilotprojekt till det tillåtande rummet.