Om projektet

Vi vill arbeta med målgruppen ungdomar och unga vuxna med en funktionsnedsättning. Vi vill berätta deras historier och visa deras erfarenheter om och av Umeå, genom konst, musik, bild, film och text. Genom att samarbeta med etablerade kulturfestivaler, lokaltidning och radio vill vi lyfta in det konstnärliga materialet i det offentliga rummet. I projektet kommer vi inte fokusera på avsändaren av materialet, utan på det konstnärliga innehållet.

Vi träffar målgruppen såväl på fritiden som i skolans regi. Från Kulturverkets håll bidrar vi med professionella konstnärer och kulturarbetare – som dels arbetar pedagogiskt i samverkan med lärare och personal, dels fungerar som bro mellan det professionella kulturlivet och målgruppens verklighet, idag och i framtiden.

Resultatet blir – med hjälp av våra samarbetspartners – till radioreportage, tidningskrönikor, utställningar, filmvisningar och konserter, men också till en ny besöksguide till Umeå.

I samarbete med Guideföreningen tar vi dels fram en konstnärlig e-guide, dels nya guidade turer – utifrån målgruppens förutsättningar, idéer och erfarenheter av staden.

Projektet har stöd från Arvsfonden. Tack!
Våra samarbetspartners är Gymnasiesärskolan, Fritid för alla, VästerbottensKuriren, P4 Västerbotten, Umeå Guideförening, Littfest och Umeå European FilmFestival.

Finansierat av