fred_ofred

År 2009 firades 200-årsjubileet av det sista slaget på svensk mark, slaget vid Sävar i Umeå samt den påföljande freden i Fredrikshamn 1809. I Hörnefors utspelades även ett av de sista slagen i Sverige. Årskurs två i just Hörnefors jobbade medt temat fred i Kulturverkets regi. I projektet deltog även en årskurs två vid Kolbäckskolan i Umeå.

Marie Lundstedt, doktorand på filosofiska institutionen, Umeå Universitet arbetade under 2007 och 2008 med barnen i både Hörneforsskolan och Kolbäckskolan. Barnen har haft filosofiska samtal om etik och moral samt kring temat ”fred och krig” med Marie Lundstedt. Samtalen har fördjupats till ”hur man gör fred” och tanken om att tillverka en fredsmaskin har väckts.

Tillsammans med en konstnär jobbade barnen under våren 2008  med att ta fram en idéskiss för fredsmaskinen. En fysisk och en virtuell mötesplats som kan skapa och bevara fred. Skisserna överlämnades till Designhögskolan i Umeå. Designhögskolans uppgift blev att tolka barnens skisser och ur ett professionellt perspektiv och arbeta fram ”fredsmaskinen”.

Fredsmaskinen avtäcktes vid firandet av 200-år av fred i Hörnefors.