allaharratttrygghet

Forskning är väl ingen konst? var ett projekt som finansierades av Arvsfonden och som pågick under åren 2009 – 2012. Samarbetspartners var TeaterCentrum, DansCentrum och Fritidsforum. Vårt mål vara att konkretisera och visualisera artiklar i barnkonventionen i estetiska lärprocesser i klassrummet.

I Forskning är väl ingen konst? arbetade vi med forskare från Umeå Universitet, med olika expertisområden. Forskarna mötte barn i olika åldrar och presenterade sin forskning. Eleverna fick därefter diskutera och försöka förstå forskningen tillsammans med sina lärare, Kulturverkets konstnärer och naturligtvis forskarna. Som ett steg i förståelsen skapade vi tillsammans konst i olika former och med olika uttryck. Varje läsår avslutades med en utställning på Bildmuseet i Umeå.