exlibris

Vad är ett värdigt liv för ett barn?

Utifrån den frågeställningen arbetare åk 6 i Racklöfska skolan i Åre kommun med Barnkonventionen, för att skapa reflektion, stärka eleverna i sin egen identitet och lyfta fram det kreativa skapandet. I Projekt Exlibris fick barnen från Racklöfska skapa sina egna unika bokmärken (Exlibris på latin). Som bas för arbetet presenterade vi tre huvudtankar, valda av eleverna själva:

Kreativitet– rätten att skapa sin egen tillvaro
Kärlek– alla har rätt att få kärlek av någon
Frihet– rätten att vara precis som man är och vill vara

Under våren 2011 fortsatte projektet med att elever på Framnäs Folkhögskola skapade musik, en ljudlogga till varje bild.

24 maj 2011 visades bilderna och ljudloggorna i ett bildspel på Järpens bibliotek. Utställningen gick sedan vidare till Bokcafé Pilgatan i Umeå och därefter till Jämtlands läns bibliotek.

Vi blev även uppmärksammade av Svenska Exlibrisföreningen. Blädda och titta på artiklarna om oss i deras föreningsbrev och årsbok!