Om projektet

I vår ordinarie verksamhet har vi jobbat kommunikation i olika former. Med stöd från Allmänna Arvsfonden har vi fått möjlighet att involvera nya målgrupper i detta arbete.

Det tillåtande rummet är ett treårigt projekt där vi vänder oss till barn, ungdomar och unga vuxna med olika funktionsförutsättningar. Genom konstnärliga workshops vill vi engagera olika grupper och samarbetspartners. Tillsammans vill vi skapa trygga mötesplatser som väcker nyfikenhet och eftertanke. Arbetet vilar på grundpelarna delaktighet, fantasi och förståelse.

Vi har som ambition att påverka beslutsfattare på olika nivåer till att planera för en inkluderande samhällsutveckling där målgruppens behov och förmågor lyfts fram.

Projektets första år har vi valt att kalla Budskapa och år två har fått namnet Samröra.

Målet med projektet är att deltagarna tillsammans med samarbetspartners ska ta fram metoder som ger alla möjlighet att kommunicera sina behov genom kreativt skapande. Därmed hoppas vi öka möjligheterna för målgruppen att uttrycka sig, reflektera över tillvaron och argumentera för sin sak.
Projektet avslutas med ett offentligt verk skapat av deltagarna själva

Finansierat av