den_osynlga_maten
Den osynliga maten var ett tvåårigt projekt som startade höstterminen 2007 och involverade barn och unga från 6 år upp till åttonde klass i både Sverige och Italien. Projektet var ett samarbete mellan Umeå och Rom och syftade till att undersöka vad barn och unga har för tankar om mat, arbeta fram nya kombinationer av mat och nya sätt att presentera maträtter. Projektet har resulterat i en bok med 12 recept, baserade på barns idéer och förfinade av professionella kockar i Umeå och Rom. Recepten har också musiksatts av Musikhögskolan i Piteå.

Bläddra nedan i boken!

Ecco cosa accadrà: ragazzi di 10-11 anni a Roma e a Umea scrivono ca. 100 parole per descrivere una ricetta sul più bello, più buono e matto primo, secondo o dolce; successivamente compongono una frase, con delle parole chiave, che secondo loro descrive bene la loro ricetta. Le parole chiave verranno spedite rispettivamente a Umea e a Roma. Bambini di sei anni a Umea e a Roma creano disegni partendo dalle frasi (tradotte) che hanno ricevuto dai ragazzi di 10-11 anni nelle rispettive città. I disegni dei bambini di sei anni vengono spediti rispettivamente a Roma e a Umea dove ragazzi di 14 anni, insieme ai cuochi, produrranno idee, faranno tentativi, cucineranno, scriveranno ricette, storie e racconti partendo dai disegni. Le ricette e i disegni vengono spediti a Pitea, in Svezia, dove gli studenti di composizione scriveranno tre atti sinfonici ispirati alle ricette e alle immagini. La metà del materiale viene scritta per piccoli gruppi di professionisti (quintetto di fiati etc…). La metà viene scritta per grandi orchestre dove professionisti e ragazzi insieme eseguono la musica. La musica viene provata nelle classi musicali delle rispettive città.Le prove musicali si terranno nelle rispettive città.Lo scrittore svedese Peter Kihlgard riceverà solo le immagini disegnate dai bambini di sei anni a partire dalle quali scriverà il testo “Il mangiare Invisibile”, ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino. Il libro con racconti di ricette, immagini, foto e disegni verrà pubblicato con un cd musicale. Una grande festa con preparazione di piatti, orchestre sinfoniche etc… si terrà alla conclusione del progetto.

Barn i Italien och Sverige berättade, tecknade och fantiserade om mat.

Se nedan hur barnens fantasier och teckningar inspirerat till kulinariska mästerverk!

Den grandiosa föreställningen i Rom!

Med pompa och står firades den avgående svenska ambassadören i Italien och självklart – en Kulturverketshow.

 

Skolor som medverkat i projektet:

6-årsgrupper
Sandviksskolan 6-årsklassen LÅ 07/08
Hedlundaskolan Förskoleklassen Ballongen LÅ07/08
Crispi, Rom
Förskolan Älgen, Marieberg LÄ08/09

Åk 2
Brännlands skola åk 2 LÅ 07/08

Åk 5
Obbola skola klass 5 LÅ07/08
Giancolo,Rom

Åk8
Obbola skola klass 8A LÅ 07/08

Övriga medverkande
Umeå Musikskola
Musikklasser i Rom
Musikhögskolan i Piteå
Accademia nazionale di Danza i Rom
Biblioteket i Holmsund
Peter Kihlgård- Berättelser
Frida Hammar – Illustrationer, animationer
Pär Söderberg – Chefskock Umeå
Riccardo Mangione – Chefskock Rom
Oskar&Oskarsson – filmer
Andreas Nilsson – fotograf