Tidsåtgång 40-60 min
Ta med dragspelsböckerna och backarna.
Om vi INTE är med via länk, spelar ni videon nedan.

Att leka och experimentera är jätteviktigt för att vi ska utvecklas. Under den sista lektionen får vi fylla sida 1 och 8 i boken med vad vi vill. Den sista lektionen är för att experimentera, göra om något man tyckte var särskilt utmanande eller roligt. Om man vill gå tillbaka och fortsätta arbeta på nån av de tidigare sidorna som man inte hann färdigt kan man också göra det.

När lektionen är slut, samla ihop alla dragspelsböckerna så kommer vi och hämtar dem!