I den här workshop-serien arbetar vi med artikel 6 i barnkonventionen: Barns rätt att utvecklas. Vi som utvecklat workshopen är Anna Parry (kreatör/designer) och Linnéa Therese Dimitriou (bildkonstnär). Vår tanke är att barnen ska ges en chans att fundera på VAD de vill uppnå eller utvecklas inom och reflektera kring HUR de kan nå dit. Fokus i skapandet ligger i att snabbt prova nya tekniker för att sätta tankar i bild, och vi visar både lite av det vi själva gör och inspirationsexempel från konsthistorien.

Lektion 1: Intro
Om projektet och barnkonventionen

Lektion 2: Vika boken
Vi viker papper och gör en dragspelsbok
OBS! Om ni har tid över efter att alla gjort sin bok, gör moment 1 & 2 (numrera och skriva upp 3 mål) i lektion 3.

Lektion 3: Former i svart-vitt
Vi kalkerar runt föremål för att skapa former och fyller sida 2-3

Lektion 4: Collage
Vi gör collage med gamla tidningar och andra material och fyller sida 4-5

Lektion 5: Pastell
Vi använder pastell och applikation för att fylla sida 6-7

Lektion 6: Lek/ fritt skapande!
– vi fyller sida 1 och 8 med valfri teknik, och tar tid för att färdigställa de bilder vi vill lägga mer tid på.
Finns möjlighet får man gärna lägga ytterligare en lektion på detta.

Förslag, punkter för samtal med klassen om det finns tid:
Har alla barn samma möjligheter att utvecklas?
Vilka skyldigheter har vuxna för att se till att barn får utvecklas?
Kan du som vuxen berätta om något du kämpat med i din utveckling? Kan barnen berätta om något mål de haft, som de tyckte var svårt att nå? Vad är talang och är talang det viktigaste? Kommer man nånvart med bara talang? Hur ser ett samhälle ut där alla har samma rätt till utveckling?

Extra material och länkar om barns rätt:
BRIS material om barnkonventionen
Kort version av Barnkonventionen via Rädda Barnen

Övrigt:
Fler verk av konstnärerna vi nämner, via wikiart:
Guiseppe Arcimboldo (1527-1593, Italien)
Mary Cassatt (1844-1926, Kanada)

KONTAKT
Tveka inte kontakta oss om ni funderar över nåt!

Anna Parry
anna@protoproto.studio
070-6779809

Linnéa Therese Dimitriou
linneatherese@me.com
073-6449817