Vårens aktiviteter görs inom projektet Alla har rätt- Du är viktig! Projektet är finansierat av Arvsfonden och har som syfte att öka kännedomen om barns rättigheter och att skapa möten mellan barn hemmahörande i olika stadsdelar i Umeå. I slutet av projektet kommer metoderna som utvecklats göras tillgängliga för pedagoger nationellt.

Den här terminen arbetar vi med 10 fjärdeklasser i Umeå. Klasserna arbetar med olika rättigheter och konstformer men alla inom formatet dragspelsbok. Barnens bok kommer att sammanfogas med böcker från andra fjärdeklassare i Umeå till en enda låååång bok. Förhoppningen är att barnen alla ska kunna mötas i slutet av terminen för att se slutresultatet, och att boken sen ska vara tillgänglig för allmänheten i någon form över sommaren. Hitta igen din konstnär nedan och klicka på titeln så kommer du till ett index med de lektioner ni ska ha tillsammans.

Anna Parry och Linnéa Therese Dimitriou: Alla barn har rätt att utvecklas!

Frida Hammar: Alla barn har rätt till ett namn!

Mira: Alla barn har rätt till vila och återhämtning!

Viktor: