Som en del av finalen i projektet Alla har rätt – jag är viktig och
i samband med att Umeå firar 400 år anlitade vi fyra konstnärer för att göra varsin väggmålning om Umeås historia med ett barnperspektiv. Varje konstnär fick varsitt århundrade att fördjupa sig i och gestalta på sitt eget sätt.

1600-tal Daniel Diaz

1700-tal Karin Efraim Gärdegård

1800-tal Ludwig Franzen

1900-tal Alma Thörn

Ungdomar har målat framtiden! I en workshop med Alma Thörn
och Ludwig Franzen har eleverna fått berätta och gestalta hur de
tror att det kommer att se ut för barn och barns rätt i Umeå om 100 år. Det har varit livliga diskussioner och koncentrerat skissarbete som slutligen resulterade i den fantastiska väggmålningen närmast älven! En väggmålning som i allra högsta grad ger barnens röster utrymme
i det offentliga rummet.

Välkommen till invigningen 22 juni kl 14.00

Alla konstnärer kommer vara på plats i Sparken tillsammans med Kulturverket, kulturskolan och BRIS. Det blir invigningstal, bandklippning, bubbel & pinnar samt en guidad tur av konstnärerna. Varmt välkommen!