Mellan den 9 – 11 februari är det dags för årets upplaga av konventet Folk och Kultur. 
Konventet är en mötesplats och en plattform för inspiration, upplevelser och lärande. Innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från kultursektorn, politiken, myndigheter, organisationer, ideella verksamheter och landets regioner.
Vi är glada över att få delta där och berätta om vårt arbete!