Mellanstadieelever i Umeå har ritat egna vykort och nu överlämnat dessa till kommunalrådsordförande Hans Lindberg som en del av en ceremoni den 19 november. Vykorten är en del av Kulturverket och Kulturskolans projekt Alla Har Rätt (med stöd av Arvsfonden) där barn gör konst av Barnkonventionens olika artiklar. 

Uppemot 100 barn från fyra skolklasser i Umeå har fått frågan: Vad vill du säga till våra makthavare? Och därefter har barnens kreativitet satt i gång. Frågor, fakta och åsikter har skrivits ner. Till sitt budskap har barnen även fått utforma sitt eget språkrör, en avatar. Pedagogerna i projektet har med inspiration och hjälp av barnens alla skisser sytt upp en avatar-dräkt. 

På grund av restriktioner kunde inte alla barn delta vid överlämningen av vykorten, men upp mot 25 barn närvarade. Avataren var också vara på plats för att representera alla de barn som inte kunde delta. 

Avatar figur vinkar

– Barnen var så modiga i att ställa frågor och krav till Hans Lindberg, de blev också fint bemötta och hörda, säger Viktor Johansson som arbetat med projektet. 

– Många av barnen är nyfikna på vad de förtroendevalda kommer göra med alla vykort. Lindberg visade intresse för en utställning i Stadshusets foajé. 

Projektet Alla har rätt syftar till att öka barns kännedom om sina demokratiska rättigheter, och barnkonventionen, men också att ge barns röster större utrymme i det offentliga rummet. Projektet är inne på sitt andra år av tre och planen är att alla kommunens årskurs 4 ska få delta i projektet. 

– I somras gjorde vi en 90 meter lång dragspels-bok fylld med deltagarnas bilder och poesi om barns rättigheter. Det blir intressant att se hur barnens frågor tas vidare efter överlämnandet av alla dessa vykort. 

Säger Viktor Johansson och berättar att detta inte heller är det sista vi får se av projektet Alla har rätt. 

– Vi vill inte avslöja för mycket, men Avataren kommer man få se mer av hädanefter.

Läs mer på umea.se