Under vårterminen 2021 har fjärdeklassare tillsammans med Kulturverkets konstnärer/pedagoger skapat fanzines i form av dragspelsböcker. 

Med kollage, poesi, teckning och foto har eleverna uttryckt sig kring några av barnkonventionens artiklar. De individuella böckerna sattes ihop under två soliga dagar av barnens själva och den gemensamma dragspelsboken blir närmare 90 meter lång!

Tack vare Original Tryckeri, Umeå Energi och Vakin kan alla som vill besöka utställningen och se barnens arbete.

Utställningen öppnar den 16 juni och kan ses på Umeå Energicentrum i Klabböle hela sommaren.