En utställning om Barnkonventionen visas på Konstfrämjandet Västerbotten i Umeå 20-30 november (Kungsgatan 33). Med anledning av de nya Corona-restriktionerna kommer man kunna se utställningen utifrån genom galleriets stora skyltfönster men också här på vår hemsida!

Bläddra i vår utställningskatalog för att få veta mer om utställningen, konstnärernas arbetsprocess och projektet Alla har rätt – Jag är viktig.

Här finns en kort film från galleriet! Ljudet kommer från barns filmer som är en del av utställningen. Läs mer om det och se filmerna lite längre ner!

INTRODUKTION

Denna utställning är resultatet av det första året i Kulturverkets treåriga projekt Alla har rätt – jag är viktig. Projektet har tillkommit med anledning av att Barnkonventionen blivit lag i Sverige 2020 och vänder sig till barn i årskurs fyra. Ambitionen är att Kulturverket, under tre år, ska träffa fyror från alla skolor i Umeå och att barn från olika stadsdelar ska träffa varandra, arbeta tillsammans i kreativa workshops och samtidigt lära sig om Barnkonventionen.

VÅRTERMINEN

Under vårterminen 2020 träffade vi klasser från Hedlundaskolan, Norra Ålidhemsskolan, Mariehemsskolan, Carlshöjdsskolan och Västangårds skola, två skolor åt gången. Klasserna fick information om Barnkonventionen av Bris, besöka varandras skolor och tillsammans arbeta i olika workshops med bl.a. poesi, fotografi, design och dataspel. Alla workshops utgick från en av Barnkonventionens 54 artiklar.

På utställningen visar vi verk av tre konstnärer som tolkat barns arbeten och tankar från en självporträtts-workshop i våras som utgick från Artikel 13 – Alla barn har rätt till yttrandefrihet.

Inför utställningen bad vi tre konstnärer att tolka barnens självporträtt och deras tankar kring yttrandefrihet i varsit verk. Detta enligt vår metod Barn säger åt proffsen vad de ska göra. Vi valde att bjuda in konstnärer som arbetar med textil på något sätt.

KONSTNÄRERNA

Emma Ewadotter jobbar främst med broderi och applikations-teknik. Hon har sina rötter i traditionellt yllebroderi och medföljande tekniker men gillar att låta slöjdens uttryck och ornamentik smyga sig in på nya objekt och områden.  Med upptäckarlust, bristande självbevarelsedrift och en förkärlek för allt som glänser och glittrar vill hon, stygn för stygn, ge mening och prakt åt ting.

Emma bidrar med verket ”Vänskapsband”. Läs om hennes tankar om processen i utställningskatalogen.

 

Linnea Norén är intresserad av färg och form och undersöker textil som uttrycksmedel. Hon bearbetar textilen och genom dess yta och form gör hon bilder, objekt och situationer med teman som ofta rör existens, kontroll och acceptans. Linnea arbetar materiellt och växlar mellan två- och tredimensionella uttryck inom skulpturfältet.

Linnea bidrar med verket ”Existens”. Läs om hennes tankar om processen i utställningskatalogen.

 

I sin konst jobbar Alex Rosa med naturen och människans relation till den, med frågor som rör identitet på olika sätt. Genom naturen kan Alex spegla och undersöka olika aspekter av att vara människa i vår samtid och leka med rådande normer. Alex Rosa uttrycker sig genom skulpturer, där skulpturerna tillsammans ofta bildar en installation. Skulpturerna är hämtade ur den bildvärld Alex skapar i sitt tecknande. Materialen är mestadels återvunna material som sys och byggs ihop.

Alex bidrar med verket ”Du är trädet jag kan vila mig mot och rötterna börjar långsamt växa igen”. Läs om Alex tankar om processen i utställningskatalogen.

 

HÖSTTERMINEN

Vi visar också kortfilmer gjorda av barnen som medverkat i projektet under höstterminen 2020. Artikeln de utgått ifrån är Artikel 2 – Inget barn får diskrimineras. Skolorna som medverkat i höst är Böleängsskolan, Ersdungens skola, Sjöfruskolan och Röbäcks skola. 

Denna termin gjorde vi samma workshop med alla klasser, en Corona-anpassad workshop kring artikel 2 – Inget barn får diskrimineras. Eleverna fick skriva seriemanus efter diskussioner om de sju diskrimineringsgrunderna. Därefter bytte klasserna manus med varandra och fick i uppgift att skapa varandras manusfigurer med diverse pysselmaterial.

På den tredje och sista lektionen var utmaningen att spela in en film med figurerna och efter manuset man blivit tilldelad. Resultatet blev ett gäng korfilmer som alla handlar om diskriminering på något sätt.

Se alla filmer här! 

SAMARBETEN

I projektet och utställningen har vi samarbetat med BRIS och Konstfrämjandet Västerbotten. Projektet är finansierat med medel från Allmänna Arvsfonden.