”Barn har rätt till lek, vila och fritid.”
Barnkonventionen artikel 31.

Figurer från spelet VåmchIdag använder många barn (och vuxna) digitala spel i olika former för att leka och koppla av på fritiden. Som en del i vårens etapp av Alla har rätt-projektet har vi tittat på datorspel som ett sätt att leka och lära sig saker. Eleverna har utbytt erfarenheter kring sitt eget spelande, fått inblick i datorspelens historia och diskuterat vad som kan vara bra och mindre bra med att spela spel.

Flera av barnkonventionens artiklar handlar om barns rätt att uttrycka sig, rätt till identitet och allas lika värde. Hur kan spel användas för att uttrycka identitet? Vilket ansvar har man som spelare för att inkludera och hjälpa andra spelare? Vad gör man och var kan man vända sig om spelandet inte känns bra? Dessa var några frågor vi pratade om under första träffen med varje grupp.

Skapa ett eget spel

Eleverna fick sedan ta rollen av speldesigners med uppgift att ta fram ett designdokument till ett gemensamt plattforms-spel. Varje grupp fick ta vid där den förra gruppen slutat och fortsätta skissa på dokumentet. Resultatet blev en nästan fem meter lång rulle med skisser av banor, olika miljöer och med postit-lappar som förklarade spelmekanik, pussel och andra instruktioner.Designrullen lång bild

 

Materialet samlades ihop och sammanställdes till ett färdigt spel. Idén till namnet kommer från en av grupperna och är en akronym av de skolor som varit med och designat spelet: Västangård, Ålidhem, Mariehem, Carlshöjd och Hedlunda = Våmch.

Under vårens delavslut fick alla elever som deltagit i Alla har rätt-projektet chans att testa det färdiga spelet. Efter denna omfattande speltest har vi gjort några små ändringar och det färdiga spelet finns nu för vem som helst att spela:

Klicka här för att spela VÅMCH
(spelet körs i webbläsare och fungerar på Mac och PC)

Animation från spelet