Vi har nu laddat upp fyra videoverk på Vimeo, det är karantänpoesi i vacker uppläsning. Eftersom vi inte har kunnat träffas fysiskt så har deltagarna på Fritid För Allas grupp Välkommen Hemifrån jobbat över Teams med dessa kollektivdikter. Arbetet är en del av uppsamlingsheatet inför vår musikal Sammankonst.

Karantänpoesi – uppläsare KG

Karantänpoesi – uppläsare Anders Ekergård

Karantänpoesi – uppläsare Erika Åström

Karantänpoesi – uppläsare Samuel Mkoma Lindgren