Nu har vi avslutat ”Alla har rätt – Jag är viktig” för denna termin! Avslutningen hade vi i Klabböle där vi redovisade elevernas kreativa skapelser i våra montrar. Nästan alla klasser som medverkat under terminen hade möjlighet att komma och kom med buss, en klass i taget. Så kul att få träffa alla igen!

Vill man läsa mer om projektet och redovisningen så kan man skrolla ner under bilderna!

Här kan du spela dataspelet eleverna gjorde

Bildspel från avslutningen i Klabböle

 

 

Om projektet Alla Har Rätt
I och med Barnkonventionen accepterades som lag i Sverige år 2020 är det särskilt viktigt
att barn lär sig om sina rättigheter och vad de innebär. Vi ville genom att arbeta med olika
konstnärliga uttryck och tekniker hjälpa till att få barnens tankar och visioner kring
Barnkonventionens inverkan på deras egna liv bli synliga för (och hörda av) fler. Barnen
introducerades till bland annat designteori, fotografi, poesi, textiltryck, spelutveckling och
retorik. Vi har jobbat med ett flertal olika artiklar ur Barnkonventionen men de fyra
grundprinciperna har genomsyrat allt arbete:

· Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
· Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. …
· Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. …
· Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

En av detta projekts viktigaste uppgifter har varit att föra samman barn från olika stadsdelar
och skolor och ge tillfälle till samarbeten och vänskaper att växa fram tillsammans med
kulturskapandet.

Efter de första fallen av Covid-19 konstaterats i Sverige tvingades vi sluta med att anordna
fysiska möten mellan olika klasser men vi hittade snart en modell där barnen gavs möjlighet
att uttrycka sig kreativt med inspiration från Barnkonventionen. Resultatet av detta blev vårt
fantastiska fanzine som också finns representerat i montrarna.