Under vårterminen har vi träffat elever på Forslundagymnasiet i ett fotoprojekt vi kallar Alter ego. Eleverna har fått en introduktion i foto- och konsthistoria gällande det fotografiska självporträttet för att inspirera till eget skapande. Därefter har de fått skapa ”selfie-masker” och hjälpa varandra att fotografera sina egna självporträtt. 

Resultatet: Magiskt!