Denna termin har vi väckt liv i ett projekt som påbörjades för ett par år sedan. Trygga platser är projektet där vi samarbetade med forskare på Umeå universitet som arbetade med en studie om vilka platser Umeås befolkning finner trygga. Forskarna tyckte att studien som främst riktade sig till vuxna också behövde ett barnperspektiv och kontaktade därför Kulturverket.

Elever i årskurs 4 från två olika områden i Umeå fick uppdraget att fotografera och berätta om de platser där de känner sig mest trygga.

När Sune Jonssons centrum för dokumentär fotografi på Västerbottens museum i Umeå fick reda på projektet erbjöd de oss en utställning i deras lokaler. Detta nappade vi såklart på och lade även till en ny klass i projektet som vi arbetat med under vårterminen. Deras bilder på trygga platser samt berättelser kommer visas tillsammans med bilder och berättelser från eleverna som tidigare deltagit i projektet i en stor utställning på Västerbottens museum i höst!