I veckan har vi under två kvällspass samlat och skapat material till Sammankonst.
Tisdagens youtube-utmaning gav fina fotografier på temat självisolering. Foton som sen onsdagsgruppen på Fritid för Alla skrev magiska dikter utifrån.

Sfinxen säger: This is my space.

Författare, katter och andra introverta

är de som klarar isoleringen bäst.

Kommer ut relativt oskadda.

Den som har ett bonsaiträd och ett bibliotek

behöver bara en sfinx.​

Kan katter skälla?

Katten skäller i varje fall ut mig nu, 

reser ragg när jag

matar den med medicin.

Det är för din egen skull.