Etapp 3 av vårt Arvsfonden finansierade projekt Alla har rätt – Jag är viktig, som behandlar Barnkonventionen, blev lite annorlunda än de första två. Vårt första möte med årskurs 4 från Västangårds skola och Norra Ålidhemsskolan kunde vi utföra som vanligt där alla möttes hos oss på Curiosum för att träffa BRIS och starta igång alla de konstnärliga projekten med oss.

Men träff två och tre blev annorlunda då vi såklart var tvungna att följa Folkhälsomyndighetens råd angående Coronaviruset. Barnen fick nu tyvärr inte träffa varandra istället åkte Kulturverket ut till skolorna och slutförde projekten med varje enskild klass. Tråkigt såklart då ett viktigt syfte med projektet är att elever från olika skolor i Umeå kommun ska få träffas och jobba ihop.

Hur som helst så resulterade etapp 3 ändå i massa grymt kreativt skapande i form av textila tryck, skuggbilder, post-it poesi och dataspelsdesign! 

Nu ska vi bara fundera ut ett sätt för att genomföra den sista etappen i projektet för denna termin, utan några fysiska möten…