Den tredje och sista träffen i etapp 2 av projektet ”ALLA HAR RÄTT – JAG ÄR VIKTIG” är gjord.  Kulturverket och åk 4 från Mariehemsskolan besökte eleverna på Norra Ålidhemsskolan för att avsluta sina gemensamma kreativa projekt om Barnkonventionen.

Vi bjöds på poesiuppläsning, prototypbyggen, självporträtt och speldesign!

Projektet är ett samarbete med BRIS och är finansierat av Arvsfonden.