Då är vi igång med etapp 2 i vårt stora projekt om Barnkonventionen! Poesi, fotografi, design och spelskapande står på schemat. Vi tar oss an två nya skolor där 4e klassarna träffar oss och varandra för att lära sig om barnkonventionen genom kreativt skapande. 

Tack till Erik på BRIS som berättade om deras verksamhet och om barns rättigheter!

Detta projekt är finansierat av Arvsfonden.