Den 8 oktober befann vi oss i en butikslokal i Utopia mitt i centrala Umeå! Där kunde man se några av de arbeten vi gjort de senaste tre åren under projektet Det tillåtande rummet.

”Under projektet Det tillåtande rummet har vi jobbat med kommunikation i olika former. Med stöd från Arvsfonden har vi också fått möjlighet att involvera nya målgrupper i detta arbete.

Det tillåtande rummet är ett treårigt projekt där vi vänt oss till barn, ungdomar och unga vuxna med olika funktionsförutsättningar. Genom konstnärliga workshops har vi velat engagera olika grupper och samarbetspartners för att tillsammans skapa trygga mötesplatser som väcker nyfikenhet och eftertanke. Arbetet har vilat på grundpelarna delaktighet, fantasi och förståelse.

Målet med projektet har varit att deltagarna tillsammans med oss ska hitta metoder som ger dem möjlighet att kommunicera sina behov genom kreativt skapande. Därmed hoppas vi öka möjligheterna för målgruppen att uttrycka sig, reflektera över tillvaron och argumentera för sin sak.”