Vi har i dagarna fått den goda nyheten att Kulturverket blivit beviljade drygt tio miljoner i stöd från Allmänna arvsfonden till två treåriga projekt!

“Alla har rätt”  är ett kommande projekt som handlar om att arbeta konstnärligt utifrån Barnkonventionen och i det andra projektet “Sammankomst” är målet att skriva en helt ny musikal tillsammans med Musikalakademien vid Strömbäcks Folkhögskola och deltagare från Umeå kommuns verksamhet Fritid för alla.

Här uppmärksammar VK denna fantastiska nyhet!