Kulturverket blev inbjudna att hålla i workshops på Sävarcamp, ett läger för barn 9-12 år, under två dagar i juni. Vi erbjöd två olika workshops:

“Jag är framtiden”

I tusentals år har människan satt sina spår genom att göra målningar/avtryck av sina händer. I Europa har man hittat grottmålningar som är uppemot 64.000 år gamla. Det är handavtryck och fingermålning som utförts av neandertalare.

På Sävarcamp har vi tagit den traditionen vidare och dessutom blickar vi framåt! Genom att göra avtryck av barnens händer, både på stora stenar i närheten av idrottsplatsen och på tygkassar vill vi visa att barnen finns här och att de är framtiden! Om vi ger våra barn kärlek, tar dem på allvar, hjälper dem till tänkande människor och är med och bidrar till en meningsfull fritid kommer barnen att växa upp till kloka och ansvarstagande vuxna! Och det behövs för att möta framtiden!

När vi ser en tygkasse med händer och budskapet “Jag är framtiden” blir vi påminda om detta!

”Hinderbana”

Barnen jobbade i små grupper och fick ett rörelseverb att utgå ifrån. Tex springa, rulla, kasta
osv. Utifrån detta byggdes modeller av hinderbanor. Dessa modeller kommer att användas som underlag till en ansökan Sävar IK kommer att göra om att få bygga en riktig rörelse/hinderbana för både barn och vuxna i Sävar!