Rollspelet Yggda är färdigt! Yggda är ett spel och en rollspelsvärld fylld av intriger, äventyr, kontraster och hemligheter. Inom ramen för Yggda kommer du kunna undersöka dess olika länders och folkslags kulturer, resa till outforskade platser, konfronteras med uråldrig teknologi och fasansfulla sanningar, smyga i djupa grottor och smida lömska planer i rökiga värdshus. Du kommer tillsammans med dina vänner konfrontera faror och mysterier, för att slutändan förhoppningsvis nå rikedom, frid och ära.

Det speciella med Yggda är att barn har bidragit med att utforma själva spelets innehåll. Det är deras material som är grunden till världen Yggda, medan vi som skrivit denna text har tolkat och byggt vidare på deras konstnärliga bidrag med syfte att skapa ett spel som riktar sig mot vuxna. Yggda skapades mellan 2017 till 2019 inom ramen för organisationen Kulturverket, tillsammans med en fjärdeklass vardera från Sofiehemsskolan och Ålidhemsskolan i Umeå.

Materialet till Yggda är fritt att ladda ner, sprida och omforma efter er egen vision enligt Creative Commons. Så länge du inte använder materialet till kommersiella produkter och hänvisar till de ursprungliga skaparna i form av Kulturverket är det upp till dig hur du vill använda materialet.

Klicka nedan för att ladda ner PDF!!