En dag i ditt liv är en fotoutställning av barn och ungdomar från vänorterna Würzburg, Tyskland och Umeå, Sverige. Projektet utfördes på två olika sätt men med samma utgångspunkt och tema: att fotografera sin vardag.

I Würzburg parades elever som inte kände varandra sedan innan ihop två och två. Deras uppgift var att följa med i varandras vardag för en dag och fotografera allt som hände med mobilkamera. Därefter fick de tillsammans välja ut ett antal bilder till utställningen som representerade deras vardag. Syftet med detta tillvägagångssätt var framför allt att låta elever som gick på samma skola men som inte kände varandra jobba tillsammans för att skapa samhörighet, spräcka eventuella fördomar och få en inblick och större förståelse i varandras liv och personligheter. Syftet var också att visa vanliga tonåringars vardag så som de själva ser den. Kanske är vi inte så olika ändå?

I Umeå delade Kulturverket ut analoga engångskameror till tio elever i åk 4 på Ersboda. Deras uppgift var att fotografera sin egna vardag under en given period i höstas. Vi samlade sedan in kamerorna, framkallade och valde ut bilder till utställningen. Det vi undrade över var: skiljer det sig vad man väljer att fotografera från sitt liv beroende på vilket land man bor i eller vad man har för bakgrund o.s.v?

Kanske är vi inte så olika ändå?…

Alla bilder (ca 130 st) visades i en utställning på Kulturspeicher i Würzburg 30 mars – 12 maj. Under en vecka i maj visade vi ett urval på ca 50 bilder på Konstfrämjandet Västerbotten i Umeå. Projektet är ett Erasmus+ projekt och ett samarbete mellan Kulturverket i Umeå och Kulturspeicher i Würzburg, Tyskland.