Vi följde med och assisterade konstnären Ludwig Franzén i klass 5B på Norra Ålidhemsskolan när han höll en workshop om hur man kan övervinna svårigheter och rädslor genom att hitta på och rita figurer i olika situaioner. Han utgick från sina egna bilder på de tre ”Kufar” som ofta återkommer i hans konstnärsskap. ”Kufarna” gör saker som Ludwig tycker är svårt eller är rädd för och nu fick barnen prova på att skapa egna figurer med samma utgångspunkt.

Detta var den sista delen av projektet: Vintersalong 2018 där eleverna i klass 5B agerade jury och curatorer. Ludwig var en av de konstnärer barnen valde ut till salongen och de valde också honom till att hålla just denna workshop!

Detta är ett samarbete mellan Kulturverket och Konstfrämjandet Västerbotten.