Arbetet med rollspelet Yggda fortsätter framåt och även om mycket kvarstår är vi en bra bit på vägen! Yggda är ett rollspel gjort i samarbete med två mellanstadieklasser från Sofiehems- och Ålidhemsskolan och till vår hjälp har vi nu illustratören Joel Hälleröd, som försökt tolka barnens tolkningar och tankar kring världen Yggdas folkslag.

Här ser vi folkslaget Naa, ett fiskbesläktat folk med många hemligheter, i form av både barnens original och Joels tolkning. I stunden håller vi på att arbeta fram reglerna, testa allt och sammanställa det grafiska. När det är färdigt är det inte långt till tryck!

En teckning av ett vattenfolk ritat av barnIllustration av en lila vattenvarelse