En vintersalong som curaterats av 17 mellanstadieelever, enligt konstens alla regler. Detta är ett av projekten vi jobbar på under hösten. Vi har nu öppnat vårt Open Call för yrkesverksamma konstnärer att söka in till utställningen. Resten bestämmer eleverna. 

Kulturverket och Konstfrämjandet Västerbotten ger under hösten eleverna utbildning och vägledning kring konst, vad det innebär att välja ut verk och hur man curaterar en utställning. Eleverna har också besökt Västerbottens museum för att få råd och vägledning av professionella curatorer och museipedagoger för hur de på bästa sätt skapar en enastående konstsalong!

Temat för salongen satte eleverna gemensamt förra veckan – Fred, Gemenskap & Harmoni. 

Är du yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare som bor och verkar i Västerbotten? Då ska du söka till denna unika konstsalong!

Läs om hur du ansöker på: vasterbotten.konstframjandet.se

Detta är ett samarbete mellan Kulturverket och Konstfrämjandet Västerbotten