Fem kommuner i Ryssland, Örnsköldsviks kulturskola och ShareMusic & performing arts ingår i ett projekt om inkluderande arbetssätt/förhållningssätt i kulturarbete.

Torsdagen 20/9 besökte de oss där vi berättade om Kulturverket och hur vi arbetar inkluderande. Vi gjorde även två workshops med deltagarna för att ge inspiration till hur man kan jobba kreativt och inkluderande med barn och unga.

Vi känner oss ärade och hedrade av detta besök och att det finns ett så stort intresse för Kulturverket och hur vi jobbar!