Under våren har Kulturverket jobbat med olika projekt tillsammans med alla klasser på Hällsboskolan i Umeå.

Resultatet visades upp för eleverna, föräldrar och lärare i en fantastisk utställning på skolan.