Filmen är ett samarbete mellan Balettakademien i Umeå, Accademia Di Danza i Rom, Kommunala musikskolan i Umeå och Musikhögskolan i Piteå.

Ungdomar med olika typer av funktionsvariationer i gruppen ”Danskul” har skapat rörelser som tolkats och utvecklats av koreografistudenter från Rom. Dessa studenter har gjort och repat in en koreografi tillsammans med danselever från Midgårdsskolan.

Melodier har komponerats av elever på Musikskolan utifrån samma dansrörelser av ”Danskul” och de melodierna är nu hos kompositionsstudenter på Musikhögskolan.

Det ska bli spännande att se det färdiga resultatet!