Under våren har elever på Hällsboskolan skapat en virtuell fantasiskog befolkad av färgglada kubfigurer av olika slag.

Vi började med att måla och dekorera figurerna på platta mallar av kartong. Mallarna klipptes ut och veks ihop till  tredimensionella kartongfigurer.

När figurerna fått namn och en kort beskrivning var det dags att hitta på en plats för dem att bo på.

Eleverna kom snabbt fram till att denna plats borde vara en skog.
Vi byggde en skog av toalettpappersrullar, kartong och annat som fanns till hands. Resultatet blev en färgglad samling modeller av alla de slag.

 

Elevernas pappfigurer

Nästa steg var att digitalisera modellerna och stoppa in dem i datorn. Kubfigurerna animerades placerades i en virtuell skog uppbyggd av de träd och stubbar (och en del annat) som eleverna skapat.

Det hela avslutades med ett besök på Humlab vid Umeå universitet, där fick eleverna (och pedagogerna) kliva in i den virtuella skogen möta figurerna i VR.

Elev kör VRVR världen animeradPedagog kör VR