Vad betyder färgen blå? Hur känns en ödla? Vad gör en fladdermus när den blir arg? Elever från Hällsboskolan designar kläder som visar känslor med inspiration från djur.
Kulturverket i samarbete med Soft Lab, Sliperiet har vid tre tillfällen besökt klass 3 på Hällsboskolan. Eleverna har fått arbeta två och två och tillsammans välja ut vilka djur de ska inspireras av. Vi har pratat om vad olika färger kan uttrycka och få oss att känna och vi har frågat oss: Hur känns djuret? Hur gör den när den är arg, glad eller ledsen?
Utifrån detta material har eleverna sedan fått designa valfritt plagg som ska sys upp professionellt och visas i en utställning 1 juni.
Vi hade också en dag då barnen kom till Sliperiet och fick göra djurmasker utifrån valfri känsla. Dessa kommer också vara med på utställningen.