Med enkla medel – ett mörkt rum, några cykellysen och en billig app skapade vi ljuskonst på Café Vaniljdrömmen!
Genom att röra sig med lamporna och fotografera med lång slutartid fick deltagarna direkt visuell feedback på hur de rört sig och viljan att testa fler rörelsemönster och  skapa nya bilder var stor!
Bilderna blev förstås olika men den gemensamma faktorn var glädjen i att röra sig och direkt se ett fysiskt, konstnärligt resultat!