I veckan har en del av Kulturverket varit på besök i vackra vänorten Würzburg i Tyskland. Detta var första delen i ett Erasmus+ projekt mellan verksamheter i Umeå och Würzburg som jobbar med barn- och ungdomskultur i de båda städerna. Målet är att knyta kontakter mellan städerna och verksamheter, för ett utbyte av idéer och förhoppningsvis lägga en grund för samarbeten i framtiden. Detta var det första av fler utbyten som kommer ske under det kommande året.

Vi ser fram emot mer!

Besök på Stadsbiblioteket där de talade om sina aktiviteter för barn- och unga. Och BücherBär, en legend inom biblioteksvärlden.

Besök på Stadshuset, kick-off och mingel.

Cario, ett av två youth centre’s som besöktes. Har funnits i 30 år och gör mycket för ungdomskulturen. Där diskuterades projektets utformning.

Besök på andra youth centret B-Hof, där lagades middag med ungdomar.

Ovan: Besök på museet KulturSpeicher, i deras rum med interaktiv konst.

Nedan: Besök på lokala socialnämnden, som också har en viktig roll i den lokala ungdomskulturen i Würzburg.

Kulturverket är en av tre verksamheter från Umeå, tillsammans med Stadsbiblioteket och Kulturcentrum för barn och unga, som kommer att delta i utbyten med verksamheter i Würzburg. Erasmus+ är ett EU-initiativ som ger medel till projekt med fokus på ungdomar, sport och utbildning inom Europa.