Kan man bygga en helt fungerande kamera av en tändsticksask eller en kakburk? Ja, det kan man! I detta projekt får elever från Ålidhemsskolan och Hällsboskolan uppleva magin med analog fotografi. Vi visar hur fotografin kom till genom att bygga en Camera Obscura av ett rum och eleverna får bygga egna kameror. 
På Konsthögskolan fotograferar eleverna med sina kameror och får se hur bilderna växer fram i framkallningsvätskan i skolans mörkrum. 
Bilderna kommer att visas i en utställning på Konstfrämjandet i Umeå i slutet av april i samband med internationella hålkamera-dagen (Worldwide Pinhole Photography Day).