Under hösten 2017 har Kulturverket arbetat med Minerva och Montessori skolan i Umeå. Vi har arbetat med årskurs 1 och 2.

Under Del 1 i projektet jobbade eleverna med spegelsymmetri där de under ett studiebesök till Sliperiet skapande egna kalejdoskop. Eleverna fick en djupare förståelse kring spegelsymmetri genom att använda appar och skapade geometriska former som de sedan fick spegla för att förstå spegelsymmetri.

Under Del 2 i projektet arbetade barnen med balans, balanspunkt.  I denna del fick eleverna skapa symmetriska mandalas med collageteknik.(ej spegelsymmetri) De fokuserade på mandalans balans och balanspunkt.

Projektet avslutades, del 3, med att eleverna fick genom teckning meditera. Varje elev gjorde ett självporträtt i form av en mandala. Meditations övningar gjordes i grupp och individuellt där eleverna fick meditera genom att teckna med tusch.