Just nu är Kulturverket på turné i Kenya där vi jobbar i Kibera, en del av Nairobi, och Afrikas största slum. I ett projekt som har sin grund i FN:s Barnkonvention och Barns rätt till att uttrycka sin åsikt i varje fråga som rör dem och vuxna måste lyssna på dem, diskuterar vi specifika problem i deras omgivning och pratar om förslag och idéer till lösningar. Och vänta bara, fortsättning följer….