8:e mars är det internationella kvinnodagen. Malala.org är en organisation som arbetar och kämpar för att Rätten till utbildning ska gälla alla. Inför den 8:e mars är alla välkomna att med hjälp av konst uppmärksamma kvinnor som inspirerat dig på olika sätt. Tillsammans med projekt Unik skapar vi verk som ska vara med i Malalas kamp kring rätt till utbildning för alla, inklusive flickor. Eleverna arbetar med text, form och färg för att sprida sina budskap. Alla är välkomna att skicka in ett bidrag, läs mer på Malala.org/pages/iwd