Courtesy of Hällsboskolan. Nu lämnar vi elevernas skulpturer till Designhögskolans studenter för tolkning!