Under hösten samverkar Kulturverket med Kulturcentrum för barn och unga, där vi jobbar med temat önskefåglar. Barnen arbetar både med text och bild för att skapa meddelanden och önskningar till sig själva eller någon annan.

onskefaglar72dpi2-2