Under hösten har Kulturverket tillsammans med en grupp ungdomar från Midgårdskolan (projekt UNIK) med arbetat med att ta fram en symbol utifrån temat ”Mänskliga Rättigheter”.

Eleverna har arbetat fram symboler som kommunicerar vilka artiklar eleverna tycker är viktiga och varför. Vi har arbetat abstrakt och med flytande tusch och undersökt vad det innebär att arbeta i olika format, små och stora format, och vad det har för betydelse för vad symbolen kommunicerar.

4 22-1