Kulturverket banner

Den här våren jobbar vi vidare med och slutför projektet Gatsmart. Under resans gång har det skapats musik och musikvideos, konstverk, dataspel och filmer, en ny Umeåkarta och öppnade ögon! Detta projekt har stöd av Arvsfonden. Tack!

Samtidigt ligger vi i startgroparna för vårt kommande projekt som kommer att handla om kommunikation. Vi är fulla av tankar och idéer! Spännande!