Klass 2 på Hällsboskolan har tillsammans med Pär författat ett brev som de skickat iväg i en flaskpost. Brevet skrevs på svenska, men orden förtydligades med hjälp av barnens skrivhjälpmedel, SymWriter. SymWriter förstärker texten med hjälp av symboler.

Flaskposten har lämnats till en klass på en liten ö långt, långt bort. En kopia av brevet kastades också ut i Indiska Oceanen.

Vi jobbar med läsförståelse och detta är ett första spännande pilotprojekt på Hällsboskolan kring temat kommunikation.

Kommer klassen få svar? Kan mottagarna, med hjälp av symbolerna, tolka vad som står i brevet? Om klassen får svar, hur ska de tolkat budskapet? Många centrala och intressanta frågeställningar som behandlar kommunikation.

Vi väntar med spänning på svar…