Grubbe klass7
Nu drar vi igång med klass 7 em:e på Grubbeskolan. Under hösten ska eleverna göra filmer, från idé till färdigredigerad premiär, där hela klassen samsas om samma repliker. Hur ska det gå till? Just wait and see…
Detta är en förstudie till ett kommande projekt på Kulturverket. Där vi med hjälp av estetiska lärprocesser ska se om vi kan hjälpa till att öka läsförståelsen bland unga.